Přírodou Křižanovska

Z Křižanova vyjedeme CT č. 5248. Projedeme obcí Kundratice. Na návsi mineme kapličku se zvoničkou z 19. stol. Po příjezdu do Horní Libochové upoutá naši pozornost kaple sv. Ludmily postavená v 90. letech v moderním stylu. Nedaleko jsou dva chráněné jasany. Zajímavostí je bývalá škola a zvonice. Odbočíme vlevo na CT č. 5243 a jedeme lipovou alejí. Projedeme Pikárec. U obce Bobrůvka se nachází PP Ouperek – mineralogické naleziště. Po příjezdu do obce hned odbočíme vpravo. PP se nachází 200 m SV od vsi. Vrátíme se zpět a pokračujeme do Radešína, kde odbočíme vlevo na CT č. 5061 (Mlynářská stezka) a jedeme do Bohdalce. Na návsi stojí kaplička s vížkou, zachovaly se tu památky lidové architektury a rostou zde chráněné lípy. Napojíme se na CT č. 5240. V Rousměrově na místě bývalé rychty můžeme navštívit agroturistický areál Selská usedlost Gerlinda. Památkami je zvonička a mohutný dub. Také se zachovalo několik staveb lidové architektury. Dále pojedeme krajinou lesů a rybníků do Sklenného nad Oslavou, kde se nachází zrekonstruovaná kaple Panny Marie a dále do Radenic. Odtud stoupáme na Holý vrch (662m, místo rozhledu) směrem do Cyrilova. Zachovala se zde původní zástavba s prvky lidového stavitelství. V okolí byly nalezeny vzácné minerály, v roce 1954 zde byl objeven nový minerál pojmenovaný Cyrilovit. Sjíždíme do obce Vídeň. Na západním okraji vsi stojí památný dub letní – Ambrožův dub. Dominantou obce je kaple sv. rodiny s věžičkou v průčelí z r. 1841. Vedle stojí litinový kříž z r. 1880. Pokračujeme CT, asi 600 m za obcí se vlevo, na potoku Mastník, rozkládá PP Dobrá Voda – zachovalé mokřadní louky (prstnatec májový, vachta trojlistá). Dojedeme do Křižanova.

Tip na trase:

  • Za Rousměrovem opustíte CT a pojedete po silnici na Bory. Přejedete železnici, po vjetí do lesa, asi 300 m za rybníkem se vpravo od cesty nachází PP Mrázkova louka – podmáčené rašelinné louky se vzácnými druhy rostlin. Projedeme obcí Bory a dáme se do Cyrilova. Zde se opět napojíme na CT č. 5240.
  • Z Radenic nepojedeme do Cyrilova po CT, ale odbočíme na vedlejší cestu na Jívoví (ne po silnici 1. tř. č,. 37!). Po 1,8 km přijedeme k lesnímu komplexu. Jsme u vstupu na naučnou stezku Šebeň– přírodní památka na ochranu lesních mravenců a jejich stanovišť. Po projití NS musíme jet polní cestou západně, která vede kolem lesa od severu a přijedeme do Cyrilova. Zde se napojíme opět na CT č. 5240 a pokračujeme dále v cestě.

Zajímavosti na trase:

  • Křižanov – městečko připomínané koncem 12. stol. jako ves. Zámek, pův. hrad z 1. pol. 13. stol., od r. 1960 zde byl zřízen ústav pro zdravotně postiženou mládež. Kolem zámku krajinářský park. Před zámkem pův. románská zámecká kaple sv. Barbory, barokně upravena zač. 18. stol. podle Santiniho projektu, r. 1860 upravena v romantizujícím slohu. Na Horním městě kaple sv. Jana Nepomuckého, na náměstí mariánský sloup z r. 1730. Farní kostel sv. Václava z 1. třetiny 13. stol., pův. románský, později goticky přestaven a barokně upraven ve 2. pol. 17. stol. 
  • Pikárec – rodiště geologa Aloise Myslivce (1898-1994). Na návsi kaplička sv. Prokopa. JV od obce rybník Kuchyň se zajímavým rostlinstvem.
  • Bobrůvka – kostel sv. Bartoloměje z 2. pol. 12. stol., věž má nejvyšší patro dřevěné.
  • Radešín – renesanční zámek z r. 1597, pův. tvrz, z níž se zachovala dvouposchoďová nárožní část. Nepřístupný.