Zámecký okruh 2 - Křižanovsko

Vyjedeme z Křižanova, ale před Pikárcem odbočíme na silnici do Moravce. Při vjezdu u silnice stojí charitní Louisin dům z r. 1881. Prohlédnout si můžeme zámek stojící na místě tvrze ze 14. stol., v 16. stol. majetek Pernštejnů. Za jejich vlády tvrz pustla, renesančně byla obnovena Lhotskými ze Ptení v 2. pol. 16. stol. na dvouposchoďový zámek. Ten vyhořel r. 1825 i s kostelem, později za Mistrovských z Nemyšle klasicistně upraven jen na jedno patro bez věže. Dnes je ve správě Moravského zemského muzea. Pův. zámecká kaple byla rozšířena na farní kostel Nalezení a povýšení sv. kříže. Ve zdi kostela je zazděna deska – smírčí kámen na připomínku zastřelení šafáře žárlivým myslivcem. Po požáru zámku byl založen i zámecký park se zajímavou sbírkou exotických dřevin. Místní pošta patří k nejstarším na Moravě, telegrafní stanice v ní byla zřízena v roce 1894.
Přejedeme do Radkova. Na východním břehu rybníka se nachází tvrziště s valem po gotické tvrzi opuštěné r. 1560. Z vesnice se vydáme CT č. 5246. V městysu Strážek mineme pozdně renesanční kostel sv. Šimona a Judy z r. 1616 (opravován a vymalován r. 1897) a napojíme se na CT č. 5235 do Mitrova. Místní zámek byl založen r. 1779 Toussainty, novogoticky přestavěn a rozšířen koncem 19. stol. za Gudenusů. Zámek je tvořen trojkřídlou patrovou budovou s novogotickými hranolovými věžemi na nárožích a s dřevěnými, převážně kazetovými stropy. Mitrovskou alejí sjedeme k toku Bobrůvky k hradu Mitrov pocházejícího ze 13. stol. Dnes jsou zde zbytky příkopů, část hradeb, hradního paláce, hranolové věže a základové zdi budov. Pokračujeme v cestě. V Heřmanově si můžeme prohlédnout kostel sv. Mikuláše – pův. gotický kostel ze 14. stol., barokně přestaven r. 1731 a r. 1878 opravován. Fara je kulturní památkou. Asi 1 km jižně od obce odbočíme na CT č. 5243. V lese stojí samota – lovecký zámeček s hájovnou. Naše cesta vede dále, za 800 m jsme na rozcestí pod Svatou horou. Odbočíme vlevo z CT a jedeme lesní cestou až do míst, kde se kříží červená turist. trasa s CT č. 5244. Následujeme CT až do Křižanova.

Tip na trase:

  • Svatá hora – na rozcestí pod Svatou horou půjdeme souběžně s červenou turist. značkou a dojdeme na nejvyšší vrch v oblasti – Svatou horu (697 m). Podle pověsti se zde zdržovala sv. Zdislava z Lemberka (narodila se v Křižanově), která jako osmiletá dívka zde chtěla vést poustevnický život. Po červené značce pokračujeme dále a napojíme se na lesní cestu.
  • Zámek Osová – trasu lze rozšířit o zámek Osová (délka cesty 12 km). Na křižovatce pod Heřmanovem pokračujeme stejnou CT č. 5235 až do Osové. Odtud CT č. 5241 do Osové Bítýšky, CT č. 5244 do Skřinářova a dále silnicí zpět na výchozí křižovatku. Popis viz trasa C. Můžeme zvolit také variantu z Heřmanova silnicí přes obce Milešín a Březí do Osové.

Zajímavosti na trase:

  • Křižanov - městečko připomínané koncem 12. stol. jako ves. Zámek, pův. hrad z 1. pol. 13. stol., od r. 1960 zde byl zřízen ústav pro zdravotně postiženou mládež. Kolem zámku krajinářský park. Před zámkem pův. románská zámecká kaple sv. Barbory, barokně upravena zač. 18. stol. podle Santiniho projektu, r. 1860 upravena v romantizujícím slohu. Na Horním městě kaple sv. Jana Nepomuckého, na náměstí mariánský sloup z r. 1730. Farní kostel sv. Václava z 1. třetiny 13. stol., pův. románský, později goticky přestaven a barokně upraven ve 2. pol. 17. stol. 
  • Pikárec – rodiště geologa Aloise Myslivce (1898-1994). Na návsi kaplička sv. Prokopa. JV od obce rybník Kuchyň se zajímavým rostlinstvem.
  • Dolní Libochová – 2 km severně se nachází Dolnolibochovský hadec v Černém lese s typickým rostlinstvem. Západně od vsi se rozkládá největší rybník v okolí, Velký Navrátil, který je znám chovem křižanovského kapra.
  • Přírodní památka Heřmanov – nachází se asi 500 m jižně od obce (lada a polní remízek). Jedná se o mineralogické naleziště na styku dvou hornin, známé tzv. Heřmanovskými koulemi.