Západní okruh Velkomeziříčskem

Z Velkého Meziříčí pojedeme údolím Balinky CT č. 5234 do Uhřínova. Pokračujeme západně silnicí, před rozcestím Brodek odbočíme na žlutou turist. trasu, lesní cestou projedeme kolem hájovny Zahrada k rekreačnímu zařízení Zátiší, letohrádku z 2. pol. 19. stol. Ve Svatoslavi se dochovala štuková výzdoba z pol. 19. stol. (domy čp. 25, 26, 27). Cestou kolem Žákova mlýna (CT č. 103) přijedeme k modré turist. trase. V Horních Radslavicích na návsi zvonička. V Horních Heřmanicích kaplička sv. Petra a Pavla a před ní železný kříž (1875). Před Oslavičkou stávala Panská tvrz. Zachovala se část zdi se dvěma střílnami, která je dnes součástí stodoly. U bývalého panského dvora památný 450 let starý dub letní. Pamětihodností je i vlaková zastávka a bývalý ledový sklep. V obci zvonička Nanebevzetí Panny Marie. Z Oslavičky pojedeme lesní cestou k toku Mařek a CT č. 5109 a 4: 5178 dojedeme do Velkého Meziříčí.

Tip a trase:

  • Malý okruh z Nového Telečkova k Hradisku u Vlčatína. Zbytky tvrze na kopci západně od obce, dříve nazývanou Kočičí hrádek.

Zajímavosti na trase:

  • Údolí Balinky – je součástí stejnojmenného přírodního parku, který byl zřízen na ochranu zalesněného údolí s přirozeně meandrujícím tokem Balinky. Od údolní nivy se na obě strany zvedají krátké strmé svahy, členěné svahovými údolími. Na ně navazují roviny, ze kterých vystupují výrazné hřbety.
  • Uhřínovkostel Povýšení sv. Kříže, pův. ze 13. stol. Dnešní kostel z let 1908-1909 kdy vzniklo pseudorománské trojlodí. Barokní fara z r. 1786, na které žil a tvořil v letech 1939-1945 katolický básník Jan Zahradníček.
  • Otín – zvonice na návsi z 19. stol., nad vchodem umístěna madona.
  • Pavlínov – z pavlínovské tvrze dochovány pouze zbytky v hloubce 1,5 m a sklepy. Nejstarší dochovanou stavbou je myslivna z let 1557-1567, u ní stojí chráněná lípa. V obci dvě kapličky.
  • Nový Telečkovkaplička (1832) s obrazem Panny Marie. Na kapličce na zadní straně zasazena deska (1986) na upomínku 750 let písemných zpráv o obci. Věnovali účastníci II. rodového setkání rodu Sedláčků z Nového Telečkova a jeho rodových větví a deska s nápisem „1625-1985 360 let písemných zpráv o trvání rodu Sedláčků v Novém Telečkově". Při silnici na Vlčatín je umístěn žulový památník na připomínku téhož rodu.