Dědkovská hora

Ve výšce 694 m můžeme nalézt Dědkovskou horu. Je to třetí nejvyšší bod z pohoří Arnolecké hory. Jedná se o mírně zvlněnou terénní vyvýšeninu sahající od města Polná u Jihlavy až po obec Netín. Z jižní strany se prudce zvedají nad okolní terén o cca 150 až 200 metrů, na sever pak klesají mírněji. Na vrcholu hory je umístěna schránka s pamětním razítkem a knihou návštěvníků nejen pro turisty, ale i pro poutníky. V zimních měsících je zde v provozu lyžařský vlek.

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem klenem. Jde však o porost velmi postižený minulým kácením. Z terénu vystupují drobné skalky, převážně bez vegetace vyšších rostlin. Bylinné patro je nevyvinuté, pouze s ostružiníkem chlupatým (Rubus hirtus). Navazují převážně smrkové, kulturní porosty s výstavky a menšími skupinami buku. Větší bukové porosty jsou v okrajích lesa v jižní a jihovýchodní části lokality. Jde převážně o holé bučiny, zčásti opět na sutích. Na všech světlejších místech ve vysazených smrkových lesích je hojný nálet buku. Ve východním okraji lokality je druhově bohatá ovsíková louka, která si jistě též zaslouží přiřazení k lokalitě.Fragmenty přírodě blízkých lesů pod nejvyšším vrcholem Velkomeziříčska. Jedny z mála alespoň částečně zachovalých bukových porostů na Velkomeziříčsku. Lokálně významné centrum biodiverzity.

Pověst o pokladu v Dědkovské hoře