Dědkovská hora - poutě za úrodu

Poutní tradice za úrodu na Dědkovskou horu vznikla v 90. letech 20. století. Dědkovská hora je nepřehlédnutelný vrchol na hřebeni Arnoleckých hor na Vysočině za obcí Dědkov a je nejvyšším bodem měřínské farnosti. Výška této hory je 694 metrů. Dle legendy byla na vrcholu umístěna modla pohanského bůžka. Od roku 1984 zde stojí kříž, který vyrobil dnes již zemřelý Karel Pacal z Měřína. O výrobu se zasloužil také Josef Svoboda z Blízkova a pomohli dědkovští i blízkovští občané. Jak píše P. František Hrůza o křížích na hřbitov
a Dědkovskou horu: „12. června jsme vyměnili dva dřevěné kříže (prohnilé) za železné. Zároveň byl pořízen nový železný kříž na Dědkovskou horu ...". Konstrukce je svařena z šestnáct centimetrů silných nosníků tvaru „U" a její výška je osm metrů. Kříž je zakotven v betonovém podstavci a jeho ramena jsou přibližně umístěna od východu na západ. Asi uprostřed kříže je upevněn malovaný obrázek. Je to Panna Maria, která drží Ježíše v náručí po jeho ukřižování. Tento nový kříž nahradil původní dřevěný. U původního kříže byla skříňka s deníkem, který sem umístil farář z Moravce. Když byl postaven nový železný, umístil zde nový deník Josef Svoboda z Blízkova. Celkem bylo popsáno asi dvanáct deníků. Jeden z nich dokonce zabavil tehdejší SNB a nevrátil jej. I po smrti p. Svobody tradice deníků stále pokračuje.

Dále se o hoře traduje, že se zde těžilo stříbro. Toho se prý zmocnil ďábel a dodnes ve štolách střeží stříbrný poklad. 

Kdysi také stávala na Dědkovské hoře dřevěná rozhledna. Přestože zde již nestojí, otevírá se před návštěvníkem nádherný pohled na okolní krajinu.

Právě tento motiv může být viděn jako jeden z možných pro zavedení poutí za úrodu. Tuto domněnku potvrzuje i Mons. Peňáz, který doplňuje: „Kříž už na Dědkovské hoře byl, jde o myšlenku modliteb za úrodu v terénu. Spojení nejvyšší hory v okolí a rozhled do kraje".

Poutě za úrodu se obnovily v roce 1993, kdy byl požehnán železný kříž.

Text byl převzat z dipolomé práce Měřín a jeho poutní tradice od baroka do současnoti.