Zámecký park

U zámku se rozkládá park s přírodně krajinářskou kompozicí. Zřejmě v období barokní přestavby zámku vznikl západně od předhradí velký obrazec barokní zahrady, založený na alejích se středovým motivem fontány. Začátkem 19. století byla tato zahrada změněna v přírodní park, který byl také upravován na jižních plochách zrušeného opevnění a zejména v severním předpolí zámku, kde postupně přechází ve volný les. V letech 1972-1978 byl park přeťat dálničním mostem Vysočina, při tom byla zničena zadní část krajinářské úpravy.

Po rekonstrukci roku 1986 byl přemístěn do zámeckého parku v blízkosti dálničního mostu dřevěný most z Krásněvse. Za přítomnosti tehdejšího vedení silnic a dálnic z Prahy a Bratislavy byl slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

Za zmínku stojí i malý most v Rakůvkách, uváděn jako akvadukt.

Park je koncipován jako háj o rozloze 23 ha spojen kamenným mostem přes příkop se zámkem. Páteř parku tvoří alej pyramidálních dubů.