1. Úvodní stránka
  2. Volnočasové aktivity
  3. Na kole a pěšky
  4. Cyklotrasy
  5. Krajinou rybníků - Z Osové Bítýšky na sever a zpět

Krajinou rybníků - Z Osové Bítýšky na sever a zpět

Z Osové Bítýšky jedeme CT č. 5241. Při cestě do Vlkova stojí galerie Sýpka. Jedná se o barokní budovu z r. 1699, která od r. 1990 slouží výstavním účelům. Doporučujeme také krátce odbočit z CT a navštívit ves Osová s barokním zámkem, pův. vodní hrad nebo tvrz z 2. pol. 16. stol., nyní v rekonstrukci. U zámku je rozsáhlý anglický park, zal. r. 1835 a na hrázi rybníka památné lípy. Pokračujeme po CT přes Vlkov, na který navazuje rozsáhlý Vlkovský rybník se zajímavým pobřežním rostlinstvem. Za Níhovem přestoupíme na CT č. 5245. Za Rojetínem sjedeme k toku Libochovky, projedeme kolem mlýnů a po žluté turistické trase dojedeme do Vidonína. Pokračujeme silnicí do Nové Vsi, kde se napojíme na CT č. 5235 do Dolní Libochové. Zajímavostí je zde technická památka – kamenný klenutý most z 19. stol. pro přepad vody z rybníka. Pro prohlídku je nutno sestoupit z kola a sejít pod hráz. Na návsi stojí zvonice z 2. pol. 18. stol. Z Dolní Libochové jedeme CT č. 5248 do Křižanova. Z městečka pokračujeme CT č. 5240, pak CT č. 5242 a jsme pět v Osové Bítýšce.

Zajímavosti na trase:

  • Osová Bítýška – farní kostel sv. Jakuba, spolu s ohradní zdí s branou kostela a věží jsou kulturní památkou.
  • Rozseč – zvonice se zvonem odlitým známou rodinou Dyttrychových, zakoupený z dobrovolných příspěvků občanů.
  • Dolní Libochová – 2 km severně se nachází Dolnolibochovský hadec v Černém lese s typickým rostlinstvem. Západně od vsi se rozkládá největší rybník v okolí, Velký Navrátil, který je znám chovem křižanovského kapra.
  • Horní Libochovákaple sv. Ludmily postavená v letech 1993-1994 v moderním stylu podle projektu arch. L. Kolka. Nedaleko jsou dva chráněné jasany. Zajímavostí je bývalá škola a zvonice.
  • Křižanov – městečko připomínané koncem 12. stol. jako ves. Zámek, pův. hrad z 1. pol. 13. stol., od r. 1960 zde byl zřízen ústav pro zdravotně postiženou mládež. Kolem zámku krajinářský park. Před zámkem pův. románská zámecká kaple sv. Barbory, barokně upravena zač. 18. stol. podle Santiniho projektu, r. 1860 upravena v romantizujícím slohu. Na Horním městě kaple sv. Jana Nepomuckého, na náměstí mariánský sloup z r. 1730. Farní kostel sv. Václava z 1. třetiny 13. stol., pův. románský, později goticky přestaven a barokně upraven ve 2. pol. 17. stol. 
  • Ronov – barokní kaple sv. Antonína Paduánského z konce 17. stol. s freskami malíře K. F. Toppera s výjevy ze života sv. Antonína.