Cestou minerálů a údolím Balinky

Z Velkého Meziříčí jedeme po CT č. 5242. Po 2 km odbočíme z CT, projedeme Martinicemi a za vsí odbočíme na cestu do Vídně. Zde se napojíme na CT č. 5240 a stoupáme do Cyrilova, místa krásných výhledů do krajiny, lidové architektury a vzácných minerálů. Z Cyrilova pojedeme silnicí do Borů. Okolí obce je významnou mineralogickou lokalitou. Do r. 1972 se zde těžil živec, dodnes rula. Zdejší ložisko pegmatitu bylo u nás největší a nacházely se v něm i jiné vzácné minerály (růženín, záhněda, turmalíny, slídy, granáty...) Zdejší nerost Quartz je ve Vídeňském přírodovědném muzeu. Z Borů pojedeme po žluté turistické značce do Netína. Cestou můžeme navštívit přírodní památku Rasůveň – pralesovitý porost na skalnatém svahu. Nachází se cca 500 m severně od rozcestníku Bukovec. V Netíně se napojíme na CT č. 103, pojedeme po ní přes Měřín až na křižovatku na Novou Zhoř. Obdočíme k vesnici, na jejím konci najedeme na CT č. 5234. Pojedeme malebným údolím Balinky až do Velkého Meziříčí. Zájemci o mineralogii mohou navštívit výstavu „Od albitu k žule" na zámku ve Velkém Meziříčí. Výstava představuje minerály, které byly nalezeny v regionu Velkomeziříčska.

Tip na trase:

  • V Balinském údolí, v místě turistické směrovky, přejedeme most a vyjedeme lesem do Oslavice. Jižně (cca 700 m) v zalesněném návrší se nacházejí zbytky středověkého hrádku. Ve vsi Osové se nachází koňská stanice JK Hort (Osové 12) se zaměřením na western, ježdění, parkury a agroturistiku. Pokračujeme cestou k řece Oslavě a do Velkého Meziříčí.

Zajímavosti na trase:

  • Vídeň - Na západním okraji vsi stojí památný dub letní – Ambrožův dub. Dominantou obce je kaple sv. rodiny s věžičkou v průčelí z r. 1841. Vedle stojí litinový kříž z r. 1880.
  • Cyrilov – Zachovala se zde původní zástavba s prvky lidového stavitelství. V okolí byly nalezeny vzácné minerály, v roce 1954 zde byl objeven nový minerál pojmenovaný Cyrilovit.
  • Bory – v Horních Borech kostel sv. Martina z 13. nebo 14. stol., později barokně přestavený. Kolem 3 památné lípy malolisté. V dolních Borech kostel sv. Jiljí z 2. pol. 13. stol.
  • Netín – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, pův. gotický z 13. stol., v 15. stol. opevněn. V 18. stol. barokně upravován. Nad kostelem novogotická kaple s hrobkou knížat z Lobkovic z r. 1871 s křížovou cestou v kamenných kapličkách.
  • Farma rodiny Němcovy – prodej mléčných výrobků a mléka
  • Měřín – pravděpodobně znám již v dobách Velkomoravské říše. Kostel sv. Jana Křtitele z 12. stol., přestavený ve 14. tol. na románskogotickou trojlodní baziliku, později barokně upraven. Při býv. špitálu barokní kaple P. Marie.
  • Uhřínovkostel Povýšení sv. Kříže, pův. ze 13. stol. Dnešní kostel z let 1908-1909 kdy vzniklo pseudorománské trojlodí. Barokní fara z r. 1786, na které žil a tvořil v letech 1939-1945 katolický básník Jan Zahradníček.
  • Balinykaple sv. Bartoloměje z 1. pol. 19. stol., výrazná stavba rustikálního rázu se zvoničkou.