Jihovýchodní trasa Velkomeziříčskem

Začínáme ve Velkém Meziříčí a vyrážíme po Mlynářské stezce směr Mostiště. Za dálnicí D1 přejedeme přes řeku a CT č. 5242 dojedeme ke dvoum zajímavým stavebním dílům, kamenným klenutým viaduktům na železniční trase č. 252. První most z roku 1946 má devět pilířů, délku 125,5 m a výšku cca 25 m. Druhý most je z roku 1950 a má osm pilířů, délku 155,4 m a výšku cca 27 m.
Po CT č. 5242 projíždíme obcí Lhotky a Kúsky.
Pokračujeme po silnici 3. třídy dále po CT č. 5242 až do Ronova. Za Ronovem už nás čeká polní cesta a stále kopírujeme CT č. 5242 a také modrou TZ až na místo dalekého rozhledu, z kterého je vidět i část Velkomeziříčska a Třebíčska s dominantou jaderné elektrárny Dukovany. Pokračujeme po polní cestě ještě kousek po modré TZ až k rybníčku, u kterého odbočíme a po zpevněné cestě dojedeme do obce Ruda, kde si můžeme prohlédnout kostel sv. Jiljí. Z obce pokračujeme po CT č. 5240 většinou po polních cestách. Za Jabloňovem podjedeme dálnici D1 a klesáme až do Tasova. Cesta je z první poloviny asfaltová, potom zpevněná. V Tasově nejdříve míjíme Demlovu vilu, která byla postavena v roce 1921 a nese prvky lidových staveb. Další památkou je kostel sv. Petra a sv. Pavla a zřícenina tvrze Tasov. Navštívit lze i literární památník Vysočiny. Z Tasova hodně klesáme silnicí po CT č. 5109. Pokud se chceme podívat na zříceninu hradu Dub, tak před Panským Mlýnem k němu musíme odbočit. Posledních 70 metrů musíme dojít pěšky. Kdo si chce užít pěkný přírodní singltrek, tak po lávce přejde na druhou stranu řeky Oslavy a po žluté TZ se vrátí k Panskému Mlýnu. Od tohoto místa začíná Nesměřské údolí. Malebné a okouzlující údolí kolem řeky Oslavy. Cesta vede ze začátku po zpevněných komunikacích, které přejdou na asfaltové. Jedeme po CT č. 5109 a od Nesměře po CT č. 5117. Zároveň tu vede i Mlynářská cyklotrasa. Koryto řeky i okolní lesy jsou posety mohutnými balvany. Nejdříve projíždíme okolo Řihákova Mlýna s pilou, potom míjíme rekreační tábor Nesměř /33,2 km/, osadu Nesměř a údolí končí Letnou, částí města Velké Meziříčí.

Text, foto: Petr Mareček