1. Úvodní stránka
  2. Volnočasové aktivity
  3. Na kole a pěšky
  4. Cyklotrasy
  5. Severovýchodní trasa Velkomeziříčskem

Severovýchodní trasa Velkomeziříčskem

Z Velkého Meziříčí vyjedeme po CT č. 5234 proti toku Oslavy po cyklostezce. Nad námi se tyčí dálniční most Vysočina. Za ním se dostaneme na CT č. 5242. Dojedeme do obce Mostiště, kde můžeme navštívit kostel sv. Marka. Kostel založený v 13. století původně sloužil jako kaple či kostel pro sousední, dnes již zaniklý hrad. V interiéru se dochovaly rozsáhlé nástěnné malby. Pokračujeme dále po CT č. 5242 po silnici a po 1,2 km odbočíme doleva, kde nám ukazatel oznamuje směr k nemocnici sv. Zdislavy. Kousek za nemocnicí se už objevuje hráz vodní nádrže Mostiště. Přehrada slouží jako zdroj pitné vody a její sypaná, kamenitá hráz je dlouhá 340,7 m a vysoká 32 m. Pokračujeme po asfaltové silnici dále do obce Vídeň, kde se na východním konci napojíme na CT č. 5240. Po zpevněné cestě dojedeme do Cyrilova. V centru obce odbočíme doprava a po polní cestě se dostaneme k začátku naučné stezky Šebeň. V této přírodní památce se nachází přes 1200 hnízd lesního mravence Formica polyctena. Zdejší výskyt lesních mravenců patří k největším ve střední Evropě. Naučná stezka je dlouhá 3 km a je na ní 10 informačních panelů. Vede převážně po menších lesních komunikacích. Dál jedeme po silničce přes Radenice až na křižovatku se silnicí č. 37. Po ní musíme absolvovat 350 m úsek a potom odbočit na polní cestu, která nás zavede do Radenického lesa, tam se napojíme na lesní asfaltku, kde vede CT č. 5259. Po projetí hráze rybníku Horní Tis pokračujeme rovně až do Pikárce, kde už kopírujeme CT č. 5243. Abychom se dostali až do Moravce, musíme ještě jet dál po silnici, kde vede CT č. 5256. V Moravci jsou tři zajímavé historické stavby. Barokní kostel Nalezení a Povýšení sv. Kříže, budova hostince a zámek. Ten byl původně tvrzí, která byla přestavěna do podoby pozdně renesančního trojkřídlého dvoupatrového zámku. Od r. 1996 je zámek ve správě Moravského zemského muzea v Brně a veřejnosti není zatím přístupný. Z Moravce se vracíme zpět na rozcestí s CT č. 5243, po které pokračujeme do Dolní Libochové. Z Dolní Libochové se dostaneme přes Kundratice do Křižanova. V tomto městysu je k vidění několik historických památek. Kostel sv. Václava z počátku 2. poloviny 13. století, radnice z první poloviny 14. století a zámek, ve kterém je dnes Ústav sociální péče (zámecký park je volně přístupný). Původně hrad založil přibližně kolem roku 1240 Přibyslav z Křižanova. Ve 14. století je přebudován a později je v jeho místech vystavěn renesanční zámek. Z Křižanova pokračujeme po CT č. 5240 až k rozcestí s červenou TZ. Cesta je nejprve asfaltová a od poloviny už jen zpevněná. Od rozcestí pojedeme po lesní cestě a zpevněná silnička nás zavede do obce Sviny. Odtud až do obce Lhotky nás čeká místní asfaltka. Ve Lhotkách křížíme cyklovýlet 2. Jihovýchodní. Stále sledujeme červenou TZ, která za Lhotkami opouští asfaltku a vede po polní cestě. Než podjedeme dálnici D1, tak se ještě můžeme zastavit u památníku Matka Vysočiny. Před koncem cyklovýletu si ještě můžeme prohlédnou židovský hřbitov a Starou a Novou synagogu. Na konci cesty nás čeká historické náměstí Velkého Meziříčí s městským opevněním a dominantním kostelem sv. Mikuláše.

Text: Petr Mareček