Cestou literárních tvůrců

Z náměstí ve Velkém Meziříčí se vydáme po červeně značené trase směrem na zámek. Půjdeme kolem rodného domu Františky Stránecké (vl. jménem Františka Antonie Kajetána Kerschnerová), moravské spisovatelky a sběratelky lidového umění, až dojdeme k zámku. Zde část svého života prožil JUDr. František Maria Alfréd Harrach, který psal cestopisy, verše a divadelní hry. Dále pokračujeme po stejné trase, která nás zavede až ke třem křížům, kde nás upoutá nádherná vyhlídka na město. Pokračujeme přes Lavičky a Závist kolem rybníků do Netína. Zde se nachází hrobka rodu Lobkowiczů, kde spočinul i hrabě Harrach. Z Netína se vydáme cyklotrasou č. 103 přes Blízkov, kde se napojíme na trasu 5234 až do Stránecké Zhoře, kde ve svém mládí pobývala na zámku Františka Stránecká. A právě podle této vesničky si zvolila svůj pseudonym. Trasa dále pokračuje přes Uhřínov, kde prožil část svého života Jan Zahradníček, básník, překladatel, publicista. Na místním hřbitově můžeme navštívit jeho hrob. Krátkou dobu zde bydlel i Jan Dokulil, kněz, básník a zároveň švagr Jana Zahradníčka. V Uhřínově se napojíme na Naučnou stezku Balinským údolím, kde se zastavíme u stanoviště č. 3 Básníci naší krajiny. Poté budeme pokračovat trasou až za panel č. 9, kde se napojíme na Fialovou stezku, která nás zavede na Žlutou stezku Nesměřského údolí. V Nesměřském údolí, kolem řeky Oslavy, čerpal z přírody, ze setkání s živočichy, ale také s osobitými lidmi inspiraci pro své povídky a přírodní básně Stanislav Vodička. Zároveň byl i výborný knihař. V Tasově si pořídil dílnu, kde vázal knihy Jakuba Demla. Jakub Deml, rodák z Tasova byl český kněz, básník a spisovatel. V jeho rodišti můžete navštívit Literární památník Vysočiny, kde část expozice je věnována jeho životu a dílu. Dále budeme pokračovat žlutou stezkou až do Velkého Meziříčí.

Zajímavosti na trase: