1. Úvodní stránka
 2. Volnočasové aktivity
 3. Na kole a pěšky
 4. Cyklotrasy
 5. Severozápadní okruh Velkomeziříčska, aneb kaple, kostely, zámky, zámečky

Severozápadní okruh Velkomeziříčska, aneb kaple, kostely, zámky, zámečky

Z Velkého Meziříčí vyjedeme CT č. 5242 proti toku Oslavy. V Mostištích nás zaujme pozdně románský kostel sv. Marka z pol. 13. stol., pův. hradní kaple. Za kostelem poblíž hřbitovní zdi na ostrohu Krásná hora se nacházejí zbytky (příkop se zbytkem valu) raně gotického hrádku Mostice, zaniklého v 15. stol. V obci i okolí se nacházejí smírčí kameny, jedny z nejstarších na Moravě. Na konci obce Olší nad Oslavou vpravo mezi stodolami stojí památná Bartuškova lípa o stáří 300 let. V Netíně se napojíme na CT č. 103 směrem do Zahradiště. Zde byl koncem 18. stol. Eleonorou z Lichtenštejna postaven obdélníkový lovecký zámeček s mansardovou střechou. Odbočíme z CT a jedeme silnicí do Černé. V této obci stojí renesanční zámek s třípatrovou hranolovou věží z konce 16. stol., barokně upraven v 18. stol., zejm. v interiéru. Na návsi nás zaujme kaple sv. Antonína, která byla postavena r. 2006 . Svým tvarem i použitým materiálem má připomínat loď – dřevěnou archu. Před bývalou fořtovnou stojí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1622. Odbočíme na cestu do Blízkova. Ve vsi můžeme vidět barokní kapli sv. Jana Nepomuckého z r. 1762. Po CT č. 5234 pojedeme do Stránecké Zhoře. Zde se nachází zámek pevnostního charakteru s okrouhlými věžemi na nárožích ze 16. stol. vystavěný na místě původní tvrze. Od r. 1999 je ve vlastnictví Řádu rytířů Kristových, který ho postupně rekonstruuje.

Tip na trase:

 • Dědkovská hora (694 m) – vrchol je součástí zalesněného hřbetu Arnoleckých hor. Podle legendy zde stávala modla pohanského bůžka Dědka, dnes je zde osmimetrový svařovaný kříž (1984) s klekátkem. Lyžařská chata a vlek. Na vedlejším kopci Mirhart postavili lyžařští nadšenci v letech 1946 a 1947 lyžařský můstek. Vytvořili první umělý povrch v republice – ze žitné slámy. Můstek byl zničen vichřicí r. 1958.
 • Z Velkého Meziříčí do Netína můžete jet také po červené turistické trase. V obci Lavičky byl v letech 1993-1994 postaven kostel v moderním stylu a jako první na světě zasvěcen sv. Zdislavě. V relikviáři jsou uloženy ostatky sv. Zdislavy.

Zajímavosti na trase:

 • Netín - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, pův. gotický z 13. stol., v 15. stol. opevněn. V 18. stol. barokně upravován. Nad kostelem novogotická kaple s hrobkou knížat z Lobkovic z r. 1871 s křížovou cestou v kamenných kapličkách. Farma rodiny Němcovy – prodej mléčných výrobků a mléka
 • Uhřínov - kostel Povýšení sv. Kříže, pův. ze 13. stol. Dnešní kostel z let 1908-1909 kdy vzniklo pseudorománské trojlodí. Barokní fara z r. 1786, na které žil a tvořil v letech 1939-1945 katolický básník Jan Zahradníček.
 • Balinykaple sv. Bartoloměje z 1. pol. 19. stol., výrazná stavba rustikálního rázu se zvoničkou.
 • Milíkov – osada Černé. Zástavba je tvořena přízemními domky. Jedná se o ucelený soubor tradičních zemědělských usedlostí, typických pro tuto část Českomoravské vrchoviny.
 • Balinské údolí – je součástí stejnojmenného přírodního parku, který byl zřízen na ochranu zalesněného údolí s přirozeně meandrujícím tokem Balinky. Od údolní nivy se na obě strany zvedají krátké strmé svahy, členěné svahovými údolími. Na ně navazují roviny, ze kterých vystupují výrazné hřbety.